Fw: [SlovLit] Ekspanzija slovenistike

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Sep 4 12:21:08 CEST 2002


----- Original Message -----
From: "Tivadar Hotimir" <Hotimir.Tivadar na ff.uni-lj.si>
To: "Miran Hladnik" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: Wednesday, September 04, 2002 9:12 AM
Subject: RE: [SlovLit] Ekspanzija slovenistike


Kratek slovenistični pozdrav!

Prav gotovo pretirano razmnoževanje ni v redu - postavlja se vprašanje
kakovosti študija (saj je habilitiranih slovenistov že sedaj premalo, ali
ne?).
Kolikor sem razumel razna poročila in obvestila ter komentarje v slovenskih
medijih, pa naj bi bila slovenska primorska univerza (univerze, upam, da
ne!) neke vrste protiutež italijanskim, torej v nekem narodnoobrambnem
smislu.

Glede na nogometno dogajanje v Trstu in razne politično motivirane izjave
ter spore okrog rabe slovenskega jezika je tam še vedno precej napetosti
(saj je Trst vedno bil naš!?).

Vsekakor "ekspanzija" ne sme iti v smer nekakovosti - o tem pa bodo, boste,
bomo kaj (do)rekli tudi v okviru ljubljanskega slovenističnega oddelka.

Lep pozdrav
Hotimir


> Razmnoževanje slovenistike
>
> Pred dnevi smo brali v Delu o ustanovitvi slovenskih študij na goriški
> politehniki. Že včeraj bi morali oddati načrte za predmete nove
slovenistike
> na koprski humanistiki. Kaj se bo zgodilo z ljubljansko in mariborsko
> slovenistiko, če se bomo vsi tukajšnji učitelji angažirali na Primorskem?
> Resno: ali imamo kakšno stališče do razmnoževanja univerz na Slovenskem in
> do razmnoževanja naših strok? Bomo ljubosumni in rivalsko razpoloženi, ker
> nam bodo nove šole odtegnile študente in omejile kadrovski razvoj, ali
bomo
> dopuščajoči in kooperativni, dokler vidimo priložnost za dodatni zaslužek
> (ali morebiti zaradi naklonjenosti diferenciaciji), ali nam je vseeno?
Dodatne informacije o seznamu SlovLit