[SlovLit] Katedre itd.

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sob Jun 8 12:30:04 CEST 2002


Katedre
Učinkovitost univerzitetnega študija
Saj ni res pa je

Predlog novega fakultetnega statuta imenuje katedro za osnovno
orgranizacijsko enoto na fakulteti. Sestavljali naj bi jo vsaj trije ljudje,
ki bi na štiri leta volili njenega predstojnika. V resničnem življenju je
veliko kateder samo na papirju, saj so iz enega samega predmeta in človeka,
nimajo natančno določene vsebine in se njihovi člani nikoli ne sestanejo.
Habilitacijski nazivi pogosto niso umerjeni po imenih kateder in redki so
primeri, ko je učitelj član samo ene katedre. Za vrsto predmetov se niti ne
ve, pod katero katedro sodijo. Tudi kadrovska obnova je zaradi premajhnega
števila ur za asistenta nemogoča znotraj ene same katedre. Zato je
nesmiselno poudarjanje samostojnosti in avtonomnosti kateder, ampak bi se
morali učitelji zavedati nujnosti sodelovanja kateder v interesu stroke, ki
ji pripadajo. Duh kooperativnosti bi moral biti izpostavljen tudi v
fakultetnem statutu.

Iz zadnjega Vestnika UL prepisujem, da so redni študentje uspešnejši od
izrednih, ženske uspešnejše od moških, mlajši uspešnejši od starejših, oni s
srednjih strokovnih šol uspešnejši od onih z gimnazije, tisti iz
študentskega naselja uspešnejši od tistih, ki prebivajo doma. V splošnem pa
je učinkovitost slaba, saj diplomira komaj vsak drugi od vpisanih.

Vprašanje v testu pri Uvodu v študij slovenske književnosti se je glasilo:
"Z naštevanjem njegovih knjig ste se želeli podobrikati sestavljalcu tegale
testa, za kar boste dobili dve (2) točki. (Praktični spisovnik ne šteje.)"
Eden od odgovorov se je glasil "Izganjalec hudiča". Morda pa je celo res in
bi zaslužil obe točki.

lp miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit