[SlovLit] Evropski citatni indeks za humanistiko

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Jun 6 08:57:08 CEST 2002


Splošno je sprejeto mnenje, da je ameriški citatni indeks za humanistiko
(AHCI) nezadosten in da ne more biti merilo relevantnosti humanističnih
objav ter faktor raziskovalne politike. Prednostno namreč upošteva ameriške
revije, druge pa samo, če so v angleščini, in od tistih redkih, ki niso v
angleščini, samo neznanstvene revije. Kljub običajnim humanstičnim
pomislekom na račun veljavnosti kvantitativnih meril je komite za
humanistiko pri ESF (European Science Foundation) junija 2001 v Budimpešti
oblikoval delovno skupino, ki naj pripravi tak evropski citatni indeks za
humanistiko, da bo lahko splošno mednarodno referenčno orodje. Sodelovalo je
17 držav (Slovenije med njimi ni bilo, od slovanskih pa samo Češka in
Poljska), ki zdaj sestavljajo sezname svojih relevantnih revij po posameznih
humanističnih strokah; zbirka bo vključevala tudi sklice v humanstičnih
knjigah in sklice na druge knjige. Opisani bibliometrični projekt je samo
prvi korak na poti k objektivnejšemu vrednotenju humanistične produkcije; v
drugem koraku naj bi bili upoštevani tudi kvalitativni kriteriji.

Moje vprašanje je, ali kdo od slovenskih humanistov ve kaj več o tem
evropskem projektu in kako nameravamo v njem sodelovati. Pohvalno je, da so
ov zbirko pritegnili tudi monografije, ki so privilegirana oblika
humanističnega publiciranja (sem sodijo menda tudi različni zborniki), skrbi
pa me preširoka definicija humanistike, ki poleg znanstvenih disciplin po
ameriškem vzorcu vključuje tudi umetnostno produkcijo in njeno kritiko.

(Povzeto iz publikacije ESF, na katero me je prijazno opozoril biolog Boris
Kryštufek, glej tudi http://www.esf.org/generic/758/item07.pdf;
http://www.esf.org/esf_genericpage.php?section=2&domain=4&language=0&generic
page=758)
Dodatne informacije o seznamu SlovLit