[SlovLit] Sveže pospleteno, še

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Maj 28 18:51:49 CEST 2002


Sveže pospleteno
Podiplomske štipendije
Dvoje

===========

Sveže pospleteno iz Hladnikove literarnozgodovinske delavnice

Http://www.ijs.si/lit/zgproza.html-l2 -- Pot slovenske zgodovinske
pripovedne proze v 20. stoletje (1983)

http://www.ijs.si/lit/prevedeni.html-l2 -- "Svobodno po nemškem
poslovenjeno": Popularni prevedeni žanri 19. stoletja (1985)

http://www.ijs.si/lit/butkovic.html-l2 -- Peter Butkovič in njegova črtica
(1988)

http://www.ijs.si/lit/majcen.html-l2 -- Majcnov avtobiografski fragment med
spomini in podoživljanjem: Poskus transformacijske literarne analize (1989)

http://www.ijs.si/lit/popobrt.html-l2 -- Pisanje kot popoldanska obrt ali
Napake slovenskega žanrskega pisanja (1990)

http://www.ijs.si/lit/pokrajin.html-l2 -- Regionalizem in slovenska
književnost (1998) -- z dodanimi ilustracijami

Drobni članki za Enciklopedije Slovenije (v avtorsko pogodbo sem vključil
dovoljenje za paralelno spletno objavo!) -- Matjaž Kmecl, Matija Malešič,
Ivan Matičič, Alojz Gradnik itd. -- so dostopni iz bibliografije na
http://www.ijs.si/lit/hlad_bib.html-l2

Na straneh Kakanien revisited (http://www.kakanien.ac.at/beitr) so v prelepi
pdf-obliki tri moje nemške reči:

Der Verlag populärer Literatur "St. Hermagoras"
(http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/MHladnik1.pdf/show_pdf),

Prežihov Voranc - ein Genreautor?
(http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/MHladnik2.pdf/show_pdf)

Zur veränderten Rolle von Literatur, Literaturforschung und Literaturstudium
(http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/MHladnik3.pdf/show_pdf)

=========

Štipendija za podiplomce

Ad futura (Dunajska 58, 1000 Ljubljana) razpisuje ŠTIPENDIJE ZA DODIPLOMSKI
IN PODIPLOMSKI ŠTUDIJ V TUJINI V LETU 2002 v skupnem znesku 232.356.000 sit.
Čas bivanja v tujini ne sme biti krajši od 12 mesecev. Najvišji zgornji
znesek odobrene štipendije za študijsko leto znaša 4.500.000 SIT. Prijavo na
ta razpis kandidati pošljejo na obrazcu prijavnice (www.ad-futura.si) skupaj
z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije. Nujne informacije je možno dobiti na
info na ad-futura.si.

========

Dvoje

Http://digitalpageauthor.com/ -- Digital Page Author, program za oblikovanje
tekstov, ki se na zaslonu listajo kot klasična knjiga. Za pokušino zastonj,
zares pa za 105 $.

28. maja dr je od 16.00 do 17.30 na Gospodarski zbornici Slovenije dogajala
okrogla miza o univerzitetni digitalni knjižnici. Več informacij na
http://www.ctk.uni-lj.si/dogodki/posvet2002/; tam je reklamo za svoje
e-spise delal tudi podpisani

miran
Dodatne informacije o seznamu SlovLit