[SlovLit] veliki slovar tujk -- odgovor

Igor Kramberger kramberger na uni-mb.si
Tor Maj 14 22:57:15 CEST 2002


Dober dan vsem,

prejel sem kratek, a zelo informativen odgovor 'Zive Vidmar o velikem 
slovarju tujk. Posredujem ga v vednost vsem, ki so prejeli moja 
vpra'sanja v zvezi s tem slovarjem.

*****
Temeljni namen VST-ja je, da bo tretja temeljna knjiga na Slovenskem
(poleg SSKJ in SP). Ker SP temelji na SSKJ, ne vsebuje pa besed zadnjih
deset let, smo se pri izbiri naslonili "se na LDZS, Sovo ter na vse
strokovne (zlasti avtorske) slovarje in leksikone. Teh pomo"znih knjig je
"cez 200, torej razlage slonijo na slovenskih virih. Jasno pa je, da je
osnova ostala star Verbinc, z njim pa tudi staro oblikovanje slovarja.
Slovar ima ob"sirnejše razlage kot SP in kraj"se, kot so obi"cajne v
leksikonih (saj je le slovar). Slovenske variante tujk so kurzivne,
prevzete tuje zveze so modre (podgesla).

P.S.: [...] Da pa bo 20. septembra iz"sel, pa prvi"c sli"sim. Ampak
septembra bo. 
*****

Lep pozdrav,

-- 
Igor
-----
kramberger na uni-mb.siDodatne informacije o seznamu SlovLit