[SlovLit] Fw: [SlovLit] Študijske reforme in spletni dodatek

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Apr 22 09:42:58 CEST 2002


----- Original Message -----
From: "Bogomir Mihevc" <miro.mihevc na Uni-Lj.si>
To: "Miran Hladnik" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: 22. april 2002 9:36
Subject: RE: [SlovLit] Študijske reforme in spletni dodatek


> Spostovani kolega Hladnik!
>
> Razmišljanje o študijskih reformah na FF gre v pravo smer, dodiplomski
> študij je potrebno skrajšati.
>
> Pri sklicevanju na "evropske formule" pa je treba ločiti tisto, kar piše v
> dokumentih od tistega, kar kroži v ustnem izročilu. V bolonjski
deklaraciji
> evropskih šolskih ministrov iz leta 1999 piše, naj bo študij v dveh
> stopnjah, dodiplomski in podiplomski, nič pa o tem, koliko časa naj traja.
V
> nekaterih drugih dokumentih (npr. Zveze evropskih univerz) se priporoča,
naj
> dodiplomski študij obsega 180 do 240 kreditnih točk (ECTS), z diplomsko
> nalogo in prakso vred, kar je 3 do 4 leta. Podiplomski študij ("master")
naj
> bi bil podoben naši dosedanji specializaciji in naj bi trajal 1 do 2 leti.
> Oblika podiplomskega študija je tudi študij za doktorat, a ni določeno,
kaj
> je mora kandidat končati prej in koliko naj traja. Cilj je, da se
> dodiplomski študij izboljša, skrajša in poceni. Na obeh stopnjah naj bi
> študij pripravljal na zaposlitev, doma ali kje drugje v Evropi.
>
> V univerzitetni javnosti (tuji in domači) se najpogosteje pojavlja
"formula
> 3+2", redkeje "4+1". Ker je stvar povezana s financiranjem povejmo, da pri
> nas na dodiplomskem rednem študiju ni možno pobirati šolnin, na
podiplomskem
> pa lahko. Najbrž ni verjetno, da bi bila država pripravljena plačevati več
> kot doslej, tudi ne bolj množičnega podiplomskega študija
> ("master"oz.specializacijo).
>
> Že pred časom sem v Slovlitu priporočal skrajšanje dodiplomskega
> (univerzitetnega) študija na 4 leta. Študent naj bi v tem času opravi
poleg
> večine izpitov tudi diplomsko nalogo, ne tako kot sedaj, v absolventskem
> stažu. Iz dodiplomskega študija bi prenesli na podiplomski
> ("master"/specializacija) predmete sedanjih ožjih smeri. Na obeh stopnjah
pa
> bi s kreditnim (nabirnim) sistemom omogočili več možnosti izbire
predmetov.
> Sedanji študijski program "znanstvenega" magisterija bi postopno odpravili
> oz. prenesli v začetni del doktorskega študija, ki naj bi ga študenti
> končali prej kot doslej, večina npr. do 30 leta. Študij naj bi po možnosti
> potekal delno tudi v tujini.
>
> Za tako "formulo 4+1+dr." ni treba dosti spreminjati predpisov, še več,
> sedanji visokošolski zakon omogoča in zahteva prav tako trajanje. S
krčenjem
> programa bi prispevali k večji učinkovitosti študija. Z bolj razvejanim in
> množičnim podiplomskim študijem bi ga približali potrebam zaposlitve, in
> zbrali več denarja od študentov. Vprašanje je, če bodo sicer
preobremenjeni
> univerzitetni učitelji podprli tako krčenje ur in večjo izbirnost (svojih)
> predmetov ter večjo odvisnost od povpraševanja s strani študentov. Za to
bi
> morali urediti način financiranja in v predpisano obremenitev šteti vse
ure,
> na dodiplomskem in podiplomskem študiju, na domači in drugih fakultetah.
> Vprašanje je tudi, ali npr. v šolah potrebujemo profesorje s podiplomsko
> specializacijo, tako kot npr. v bolnicah zdravnike specialiste. In
seveda -
> posebnost FF in pedagoških fakultet - kako to izpeljati na dvopredmetnem
> študiju.
> Res je prav, da se je pričela o tem temeljitejša razprava.
>
> Pozdrav! dr.Bogomir Mihevc
Dodatne informacije o seznamu SlovLit