[SlovLit] Petero reči

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Feb 11 14:50:25 CET 2002


1. Interaktivna poezija
2. Štipendije
3. Kulturni praznik
4. Konkordance in besedilni korpusi
5. Mednarodni slavistični kongres 2003

===========

1. Interaktivna poezija. Na naslovu
http://users.volja.net/iskanje/index.html je interaktivna poezija Rajka
Jerame, ki je po avtorjevem mnenju pripravna tudi za didaktične svrhe.
Prosim za ogled in komentar.

2. Štipendije. Pogovor predstavnikov Fulbrightove fondacije ter nemških DAAD
in Humboldtove fondacije o možnostih štipendiranega doktorskega in
podoktorskega študija v tujini bo v sredo 20. februarja med13. in 14. uro na
naslovu http://www.avh.de/avh/chat.htm -- za spremljanje pogovora se je
potrebno prej prijaviti.

3. Kulturni praznik. Poročajte, kako ste proslavljali prešerca. Jaz sem bil
v Budimpešti s temo Pesnik na bankovcu ali Prešeren in slovenska kultura,
kar se seveda ne da primerjati z Alešem Bjelčevičem, ki je šel na
kulturno-športni prireditvi v Tivoliju v čast mrtvega pesnika skočit s
padalom! Dogodek je slikovno dokumentiran v Nedelu 10. 2. 2002.

4. Konkordance in besedilni korpusi. Na naslovu
http://www.rjcw.freeserve.co.uk/ je preizkusna kopija angleškega programa
Concordance, ki jo lahko zastonj uporabljamo 30 dni. Nemški besedilni korpus
z 1736 mio besedami se nahaja na
http://www.ids-mannheim.de/kt/corpora.shtml -- za uporabo se je treba
prijaviti. Rabo slovenskega besedja lahko brez predhodne prijave preverjamo
v Jakopinovem 48 mio obsežnem besedilnem korpusu na
http://bos.zrc-sazu.si/nova_beseda.html. Tja sem šel gledat, kako v Delu
zapisujejo žensko dekansko funkcijo in našel naslednje: dekanke, ki jo pozna
SSJLK samo kot slastno okroglo hruško, novi SP pa jo hoče tudi za žensko
obliko dekana, skorajda nihče ne uporablja (samo po en primer za vsak
pomen), dekanico so zapisali 21-krat, dekanjo pa 17-krat, skoraj vedno le ob
osebi Marije Bogataj. V neskladju med pravopisno zapovedjo in živo rabo ter
ob dejstvu, da se ženske oblike dekana nihče ni spomnil pravno fiksirati, se
je Neva Šlibar odločila, da se bo podpisovala kot dekanja.

5. Mednarodni slavistični kongres 2003. Pred dnevi sem dobil zapisnik seje
predsedstva mednarodnega slavističnega komiteja, ki je bila v Ružomberku na
Slovaškem v začetku decembra lani. Kot koordinator tematskih blokov sem
predsedstvu predlagal samo sprejem 12 korektno prijavljenih tematskih blokov
od skupno 31, za preostale prijave, ki niso ustrezale propozicijam, pa sem
predlagal sprejem pod pogojem, da se prej propozicijam podredijo. MSK z
Alenko Šivic-Dular na čelu je potrdil vse korektno sestavljene predloge z
izjemo tistega, ki sem ga prijavil jaz (z referenti Petrom Scherberjem,
Vladimirjem Bitijem, Alešem Bjelčevičem in Markom Juvanom), ostale moje
organizacijske predloge pa je ignoriral, česar ni mogoče razumeti drugače
kot poziv k mojemu odstopu. Sledim torej koraku Erike Kržišnik, ki je že
pred časom odstopila s funkcije tajnice slovenskega organizacijskega
komiteja. Odstop mi pomeni pravzaprav olajšanje, saj nočem biti soodgovoren
za organizacijske napake, na katere sem ves čas opozarjal: improvizirano in
samovoljno odločanje, neodgovarjanje na vprašanja, zamujanje, pomanjkljiv
pretok informacij in blokiranje konstruktivnih predlogov, ki so želeli
vnesti nekaj reda. Slovenistika zdaj v organizacijskem komiteju spet nima
nobenega predstavnika, kar je vredno posebnega komentarja.

Spletne strani (http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/kongres.html), ki sem jih
pripravil v času, ko drugih javno dostopnih informacij o kongresu ni bilo,
in so tudi kasneje dopolnjevale skopo in "skupo" uradno spletno stran
MSK-ja, ukinjam in prosim vse, ki bi radi izvedeli kaj več (ali drugače), da
svoja vprašanja naslovite na alenka.sivic na guest.arnes.si. V Slovlitu in v
širši javnosti bom o zadevah okrog MSK-ja seveda še natančneje poročal.

miran hladnik
Dodatne informacije o seznamu SlovLit