[SlovLit] Re: [SlovLit] Slovenščina s komunikacijo

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Jan 7 09:21:14 CET 2002


----- Original Message -----
From: Marko Juvan <Marko.Juvan na guest.arnes.si>
To: Miran Hladnik <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: 07. januar 2002 8:43
Subject: Re: [SlovLit] Slovenščina s komunikacijo

Kar je zapisala Boža Krakar-Vogel o razmišljanjih preobrazbe slovenskega
jezika s književnostjo v poklicnem izobraževnaju, je pa v resnici videti
alarmantno. V smer, ki jo zdaj kanijo izpeljati med širokimi krogi mladega
prebivalstva in jo privesti do absurda, je sicer po mojem nekoliko zanašalo
že gimnazijske kurikule, a to, kar se obeta naši družbi v tem primeru, je
brez primere in presega vse meje! Zato v celoti in z vso slovenistično
gorečnostjo podpiram Božino argumentacijo in poziv, da slovenisti združimo
vrste in se odločno ter pravočasno upremo očitnemu poskusu popolnega izbrisa
kulturno-literarne in zgodovinske zavesti med širšimi krogi manj
izobraženega prebivalstva. To namreč vodi v osamitev humanističnih elit (te
so že tako vedno šibkejše in slabše izobražene, potisnjene na obrobje), s
tem pa tudi v popolno marginalizacijo naših poklicev. Ker so ravno
izobraženske elite filološko-humanističnega profila že od 18. in 19. stol.
naprej tradicionalni proizvajalec in širitelj narodne identitete, se s
tovrstnimi šolskimi podvigi na široko odpirajo vrata za  kolonizacijo
Slovenije. Če se temu ne bomo uprli, smo vredni, da izginemo s prizorišča
tudi mi (tj. slovenisti, kjer koli že delujemo).

Marko Juvan
Dodatne informacije o seznamu SlovLit