[SlovLit] Slovenistični simpozij 2001

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Dec 28 20:58:46 CET 2001


Kratko poročilo o jubilejnem mednarodnem znanstvenem simpoziju Obdobja 20,
Slovenski knjižni jezik, aktualna vprašanja in zgodovinske izkušne (ob
450. letnici izida prve slovenske knjige), ki ga je priredil Oddelek za
slovanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti univerze v
Ljubljani
v okviru Evropskega leta jezikov v denh od 5. do 7. 12.2001 v Okrogli
dvorani TR3.

Slovesni začetek te 20.  mednarodne znanstvene prireditve, največje
znanstvene mednarodne manifestacije Univerze v Ljubljani, Filozofske
fakultete in Oddelka za slovanske jezike in književnsoti, je  vodila
predsednica simpozija, red. prof. dr. Ada Vidovič Muha; pozdravne besede sta
nato spregovorila dekan Filozofske fakutete in predstojnik Oddelka za
slvonaske jezike in književnsoti, ob prisotnosti ministrice za šolstvo in
znanost,  ministrice za kulturo in ministra za zunanje zadeve.

Na plenarnih sejah in pri delu obeh jezikoslovnih sekcij je sodelovalo 68
znanstvenikov, od tega 37 iz tujine, s češkega, poljskega, slovaškega, iz
Italije, Nizozemske, Makedonije, nemčije, Romunije, Rusije, Ukrajine, Vel.
Britnije in ZDA. Predavanja so potekala v delovnem in tolerantnem vzdušju, v
slovenščini, ruščini in angleščini, ob simultanem prevajanju: spremljale so
jih poglobljene, živahne diskusije in koristna izmenjave mnenj, pripomb ali
pojasnil. Vsi ti znanstveni prispevki bodo, kot je to uveljavljena praksa
doslej, objavljeni v jubilejnem tematskem zborniku, ki je že v pripravi.
Ob tem uspešnem mednarodnem simpoziju, ki je potekal na visoki znanstveni
ravni, ki pomeni nujen stik s svetovnimi dogajanji na znanstvenem področju
slavistike in nov korak na področju raziskovanja ter uveljavitve
slovenistike in slavistike, se želim  zahvaliti vsem referentom,
diskutantom, sodelujočim, še posebej pa predsednici dr. Adi Vidovič Muha za
izvrstno vodenje in visoko strokovno raven Simpozija, in njenim sodelavkam
pri tradicionalno odlični organizaciji tega mednarodnega srečanaja. Zahvala
gre tudi Filozofski fakulteti, ki nam nudi streho in omogoča delo našega
Oddelka za slovanske jezike in književnosti ter Centra za slovenščino kot
drugi/tuji jezik, in, seveda, ministrstu za znanost in šport, ki naše
programe
sofinancira.

Vladimir Osolnik, predstojnik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit