[SlovLit] Slovenski pravopis

Igor Kramberger kramberger na uni-mb.si
Čet Nov 15 11:17:48 CET 2001


Danes zjutraj sem se vracal iz delikatesne trgovine, da si doma 
pripravim zajtrk. Ura je bila pol devet in knjigarno MK, kjer 
desetletja kupujem knjige, odprejo sele ob devetih. Vendar je bila 
prodajalka prijazna in mi je odprla vrata, da mi je izrocila dva 
izvoda Slovenskega pravopisa, tokrat pravila in slovar v eni sami 
ogromni knjigi.

Doma sem komaj zacel prelistavati pravila, ko me je poklical 
prijatelj in sodelavec -- galerist, knjigotrzec in zaloznik Primoz 
Premzl, ki mu Zalozba ZRC noce prodati izvoda pravopisa s 
knjigotrskim rabatom -- prosil me je za pravopisni nasvet.

Izvrstna priloznost za preizkus nove knjige. V stvarnem kazalu sem 
poiskal iztocnico 'datum' in dobil dve stevilki: 252 in 299. Prvi 
odstavek govori o rabi pike, drugi pa o 2. posebnosti pri rabi vejice 
(tu sem izvedel, da je odslej mogoce pisati dan in datum v nizu brez 
vejic -- ocitno se bomo tako resili grozote, ko je vedno znova 
uporabljena samo ena vejica).

Jasno je, da odgovora *nisem* nasel. Kar pa me je znova zmotilo, je, 
da so naslovi in mednaslovi *odstavki*, ki jih stejemo (kriterija, po 
katerem so eni podnaslovi steti in drugi ne, nisem prepoznal) . Morda 
je res za racunalniske programe odstavek definiran z obstojem 
vracalke na koncu vrstice, ampak tega res ne moremo prenesti v 
oblikovanje knjige (in program bi bil doslednejsi, ce ga niso 
prelisicili z znakom za 'novo vrstico').

Ker se stetje razlikuje tudi po tej plati od stetij v prejsnjih 
izdajah pravopisa 90, bi clovek pricakoval vsaj konkordancno tabelo 
za 1. in najnovejso izdajo pravil (njeno stetje se ujema s 4. izdajo, 
dodano SSKJ).

No, moje vprasanje vsem prejemnikom tega sporocila pa se glasi:

Kaj je bolje ali pravilno:

V Mariboru, 15. novembra 2001; Maribor, 15. november 2001; Maribor, 
15. novembra 2001;

cetrtek, 15. novembra 2001; cetrtek, 15. november 2001;

na dokumentu je zapisan datum 15. november 2001 / 15. novembra 2001.

Na dokumentu za prijavo dohodnine ima datum obliko: 2001-11-15, lahko 
pisemo torej tudi: 2001-november-15?

Vprasanje ima tudi svojo racunalnisko razseznost (ne vem, ce tudi 
strojepisno, ceprav obstaja poglavje o tipkanju, ne pa tudi poglavje 
o uporabi urejevalnika besedil oz. navadnega editorja), ker imamo v 
mnogih programih spremenljivko za datum, ki bi jo morali pouciti o 
slovenskih sklonskih oblikah.

*****
Ko sem obupal nad tem, da je mogoce najti odgovor na zastavljeno 
vprasanjer, sem si ogledal slovar kot tak.

Presenetilo me je, ko sem zagledal naslovno stran. Cesa podobnega s*e 
nisem videl. Zato pa nisem bil vec presenecen, ko sem ugotovil, da je 
zlasti drugi uvod posvecen predvsem zdravju, boleznim in smrtim 
clanov pravopisne komisije.

Niti besedice pa nisem nasel o spremembah pravil, ki so se dogajale 
od natisa do natisa, kaj sele, da bi nasel preglednico sprememb. In 
zal sta stvarno in razclenjeno kazalo izgubljena nekje sredi knjige, 
kot da bi si zeleli, da jih uporabniki pravopisa ne uporabljajo 
prepogosto. V tiskarni bi zagotovo znali ustrezne pole vezati tudi 
drugje.

Samo primer doslednosti, ki je iz izdaje v izdajo prispevala k 
jasnosti in razumljivosti pravil.

1. izdaja, Ljubljana 1990:
390. clen: Karel Destovnik-Kajuh (sticni pomisljaj, ceprav bi moral biti vezaj)

4., pregledana izdaja (s stvarnim kazalom):
428. clen: Karel Destovnik - Kajuh (nesticni vezaj)

6., ponovno pregledana izdaja
428. clen: Karel Destovnik - Kajuh, torej enako kot v 4. izdaji. 
Dodana pa je posebnost pri tujih imenih: Rimski-Korsakov (slednjic 
pravilno s sticnim vezajem), a se to ukine, brz ko zacnemo oba 
priimka sklanjati.

Tudi ce sem dobronameren, se tako nedvoumnih in jasnih pravil 
preprosto ne znam drzati. In ko geslo postane kar slovarski sestavek, 
se podnaslov k pravopisu na naslovni strani spremeni pac v roman.

Lep pozdrav,Dodatne informacije o seznamu SlovLit