[SlovLit] Zapis o proslavi 190-letnice graške slovenstike

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Okt 17 14:44:09 CEST 2001


-----Izvorno sporočilo-----
Od: Osolnik Vladimir
Poslano: 12. oktober 2001 20:34
Za: Nardoni-Grah Leonora
Zadeva: zapis o proslavi 190-letnice graške slovenstike

V petek, dne 12.10.01, je bila v Gradcu v Avstriji odmevna proslava
190-letnice obstoja prve stolice slovenskega jezika, ki je v duhu tedanjega
časa, naklonjenega humanističnim temam in demokratičnim tokovom, vzpostavila
študij slovenskega jezika na takratnem graškem liceju: predaval je Janez
Nepomuk Primic.Dvojezično vabilo so poslali univerzama v Ljubljani in v
Mariboru; ob prisotnosti številnih visokih gostov, predstavnikov štajerske
dežele, mesta Gradec (župan Alfred Stingl), univerze Karla Franca
(prorektorica Roberta Maierhofer), Filozofske fakultete (dekan Walter
Hoflechner), Inštituta za slavistiko v Gradcu (predstojnik Wolfgang
Eismann), veleposlanika Slovenije v Avstriji, prorektoric univerz v
Ljubljani (Katja Breskvar) in Mariboru (Zinka Zorko) ter predstavnikov in
članov slovenističnih oddelkov obeh slovenskih univerz je program v
slovenščini in nemščini povezoval dr. doc. Ludvik Karničar, slovenist na
graški slavistiki. O stolici, slovenščini in delu J. Primica so s
spoštovanjem in naklonjenostjo govorili domači in vabljeni govorniki:
najprej predstojnik graške slavistike dr.Eissmann, graška prorektorica, nato
obe slovenski prorektorici, dr. Janez Šumrada, župana Gradca in Škofljice
/rojstnega Primicovega kraja/, ak.dr. Stanislav Hafner ter predstavnik
dežele Štajerske. Program je spremljala slovenska koroška pesem. Po svečanem
uvodnem delu je bila na poslopju stare univrze v Gradcu, Burgergasse 2,
odkrita lepa, kamnita spominska plošča z dvojezičnim nemškim in slovenskim
napisom v spomin na prvo stolico slovenskega jezika in na profesorja Janeza
Nepomuka Primica, delo slovenskih umetnikov in dar občine Škofljica.

Pomembna proslava, ki je obudila spomin na slovensko slavistiko v Gradcu in
v Avstriji, je izzvenela v prijetnem in prijateljskem vzdušju
obojestranskega spoštovanja in pripravljenosti za medsebojno sodelovanje na
vseh ravneh. Zlasti spodbudne so bile za slovensko stran izbrane besede dr.
Eissmana, prorektorice graške univerze in ak. dr. S. Hafnerja: vsi so
opozorili za pomemben in nenadomestljiv delež slovenskih profesorjev in
študentov na univerzah v Gradcu in na Dunaju ter zagotavljali, da
slovensitika, ki danes v Avstriji domuje na treh univerzah /tretja je
celovška/, ne bo zamrla. V imenu Oddelka za slovanske jezike in književnosti
ter Filozofske fakultete v Ljubljani sem izročil g. predstojniku graške
slavistike ob tej izjemni priložnosti knjižni dar, Zbornik FF; njemu,
prorektorici univerze v Gradcu, dekanu graške FF, ak. Hafnerju, doc. dr.
Karničarju, dr. Pfandlu, dr. Steinengerju in dr. Prunču pa sem v imenu
članov našega Oddelka za slovanske jezike in književnosti izrekel besede
priznanja in zahvale. Nekaj besed sem spregovoril tudi s predstavniki dežele
in mesta, slovenskim veleposlanikom g. Vajglom, prorektorico ljubljanske
univerze dr. Breskvarjevo, in dr. Rajšpom, ravnateljem slovenskega
znanstvenega inštituta na Dunaju, zlasti glede položaja slovenistike v
Avstriji, o možnih ukrepih na avstrijski strani in o dejavnostih našega
Oddelka; pogovarjal pa sem se studi s predstavnikom dunajskega inštituta za
slavistiko, profesorjem bolgarščine, ki je potrdil pripravljenost učiteljev
na Inštitutu, da bi slovenščino v okviru pete skupine študija, ki povezuje
študij vseh južnoslovanskih jezikov in ki ga vodita le dva habilitirana
univrzitetska učitelja, na Dunaju okrepili: zaviralni element da so le
finančna sredstva, ki jih mora Inštitutu za slavistiko odobriti vsako leto
rektor dunajske univerze osebno.

Veleposlanik Vajgl me je izrecno opozoril, da so na potezi slovenski
slovenisti, ki da pred leti niso ponudili kvalitetnih kadrov za mesto
predstojnika Inštituta za slavistiko na Dunaju, ne letos uveljavljenih
učiteljev za pouk slovenskega jezika in književnosti, ki bi se lahko
uveljavili v Avstriji oz. izpolnili normalne avstrijske oz. standardne
razpisne pogoje.  Slavnosti ob 190-letnici prve stolice za slovenski jezik
na graškem liceju sva se z Oddelka za slovanske jezike in književnosti
udeležila red. prof. dr. Miran Hladnik, vodja literarne zgodovine, in izr.
prof. dr. Vladimir Osolnik, predstojnik Oddelka, ter iz Zrc Sazu izr. prof.
dr. Marija Stanonik.
v.o.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit