[SlovLit] Veje vrbe k tlom / grčavo deblo vije / prijazna senca (Z. Levstek)

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Jul 5 08:38:28 CEST 2001


1. SSJLK
2, HTTP
3. Iz Rusije

=========

1. SSJLK

Na letošnjem seminarju SJLK, ki poteka teh 14 dni na FF v Ljubljani, so
naslednja literarna predavanja: Lojzka Bratuž, Literarna podoba Gorice,
mesta ob zahodni slovenski meji (včeraj), Miran Hladnik, Ne, na parnas pa že
ne! (danes ob 12.30), Alojzija Zupan Sosič, Drugačne skrivnosti (podeželje
in mesto v sodobnem slovenskem romanu, jutri ob 13.20), Janja Žitnik,
Slovenski izseljenski pisci in literarno povratništvo in Andrej Blatnik, Kdo
mori slovenske žanrske pisce, videoprojekcija (oboje v sredo, 11. julija),
Matjaž Birk, Središčnost obrobnega (o odnosu med nemško in slovensko kulturo
v časopisu Illyrisches Blatt, četrtek, 12. julija).

=========

2. HTTP

Http://poezija.s5.com/zlatka.HTM -- Zlatka Levstek, Poezija.

Http://www.revijasrp.si -- literatura v novi številki revije Srp.

Http://www.geocities.com/blodnjak1/ -- Blodnjak, e-revija za znanstveno
fantastiko.

==========

3. Iz Rusije

To: slovlit na ijs.si
From: Just Rugel <hrast na dataforce.net>
Subject: "MARTIN KRPAN", "SLOVENIJA SKOZI STOLETJA, Ilustrirani esej"

13. julija gre v tisk tu v Rusiji ruska izdaja znamenite slovenske povesti
Frana Levstika MARTIN KRPAN. Se pred nekaj casa nam je MLADINSKA KNJIGA
velikodusno odstopila pravice za ruski natis, prav tako pa je poskrbela za
dovoljenje za uporabo cudovitih slik zlahtnega slovenskega slikarja Toneta
Kralja, tako da bo 'ruski' Martin Krpan izsel zelo podobno, kot je izsel v
zalozbi Mladinska knjiga leta 1991. Naklada bo 2.000, papir premazni, format
pa 205x260. Knjiga Martin Krpan bo nasa sedma knjiga v dobrem letu, vse tako
ali drugace promovirajo Slovenijo v Rusiji.
[...]
Izid knjige SLOVENIJA SKOZI STOLETJA, Ilustrirani esej" se je malce
zavlekel. V 'naskoku' nam jo ni uspelo zmaketirati. Vendar, knjiga ni hot
dog, cez nekaj casa nobeden no bo vedel kdaj je knjiga izsla, kaksna pa je
bila pa se dolgo. Kakor pri Krpanu, so stvarni stroski precej presegli
predvidene. Skupni stroski nase dejavnosti (pred devi je izsel nas
(ilustrirani) Slovensko-ruski almanah, izvedli smo predstavitvi Almanaha v
Moskvi in Peterburgu (skupaj preko 200) so veliki, sevedoma se bo scasoma
vlozek delno povrnil, vendar to bo trajalo in priliv bo po kapljicah. Tu bi
rad omenil farmacevticno podjetje LEK, ki nam gre zelo na roko, med ostalim
je odkupilo del naklade Almanaha in Slovenije skozi stoletja (Naklada bo
2.000,, papir premazni, format 205x260). [...]
Lep pozdrav,
Just Rugel
Drustvo za promocijo stikov med Slovenijo in Rusijo "Dr. France Preseren"

tel.: 7 (095) 202-27-24,
fax.: 7 (095) 200-12-37
e-mail: drpreseren na bigfoot.com
Internet: www.niagara.com/~jezovnik
p.p. 17, 103104 Moskva, Rusija

Dodatne informacije o seznamu SlovLit