Fw: [SlovLit] Dodipl.studij 3 leta?

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Apr 12 10:28:28 CEST 2001


----- Original Message -----
From: Bogomir Mihevc <Miro.Mihevc na Uni-Lj.si>
To: Miran Hladnik <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: 12. april 2001 7:02
Subject: Re: [SlovLit] Dodipl.studij 3 leta?


> Dodiplomski študij 3leta??
>
> "Evropske smernice" iz Bologne in Salamance priporočajo dve stopnji
študija:
> tri- do štiriletni dodiplomski študij t.j. 180-240 ECTS kreditnih točk in
> podiplomski študij specialističnega značaja (master) ter doktorat.
Diplomant
> 1.stopnje (po 3 letih "bachelor", po 4 letih "advanced bachelor") naj bi
bil
> sposoben prijeti za delo, doma ali kje drugje v Evropi, in bi se lahko -
ne
> nujno vsak in takoj - vpisal na 2.stopnjo (za magisterij/doktorat).
>
> Z radikalnimi preurejanji študijskih programov imamo nekaj izkušenj iz
> šestdesetih let z uvajanjem trostopenjskega študija. Tudi takrat so se
> sklicevali na "evropske smernice" in na potrebe "prakse" in širjenje
> možnosti za podiplomski študij.
>
> Za naše razmere predlagam realnejše ("Bodimo realni, ... ... !")
>  skrajšanje (!) dodiplomskega študija na 4 (štiri!) leta tako da bi
študent
> lahko izdelal diplomsko in vsaj še par izpitov že v 4.letniku. Strokovni
> naslovi lahko ostanejo ("univ.dipl....."="advanced bachelor").
Podiplomski
> študij ("magisterij/master") bi "specialistično" prilagodili na 2 leti,
> doktorat pa pustili tak kot je, le da ne bi bil nujen predhodni
magisterij.
> Če bi še z drugimi ukrepi skrajšali dodiplomski študij s sedanjih
> "povprečnih" 6-7 let na 5-6 let in če bi dobivali magistre=specialiste po
> 2-3 letih, ne pa tako kot sedaj, bi bil to lep dosežek. Da o bolj
> organiziranem, množičnem in krajšem doktorskem študiju niti ne govorimo.
>
> Če "evropske smernice" prav razumem, ni mišljeno, da "dvoletni podiplomski
> študij postane standardni podaljšek dodiplomskega" (kot predlaga/upa
> M.Hladnik), saj naj bi bil diplomant usposobljen za delo. Tudi ni
> pričakovati, da bi država/Evropa omogočila tak podiplomski študij vsem,
saj
> je eden od razlogov za skrajševanje dodipl. študija prav množičnost in
> finance. Verjetnejše je pobiranje šolnine od vseh študentov (na
podiplomskem
> študiju).
>
> Na www.uni-lj.si/kakovost lahko spremljate evropsko in domačo razpravo o
teh
> zadevah ter preberete dokumente, vključno s pogosto napačno in zoženo
> interpretirano "bolonjsko deklaracijo".
> Danes, v četrtek 12.4.  ob 20 uri bo na Radiu študent okrogla miza o
> vsklajevanju visokega šolstva z "Evropo", z rektorjem, drzavnim
sekretarjem,
> studentskimi prestavniki in podpisanim -
>
> dr. Bogomir Mihevc

Dodatne informacije o seznamu SlovLit