Fw: [SlovLit] Spletne novice februar_2

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Mar 2 08:52:39 CET 2000


----- Original Message -----
From: Marko Juvan <Marko.Juvan na guest.arnes.si>
To: Hladnik Miran <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: Wednesday, March 01, 2000 3:21 PM
Subject: Re: [SlovLit] Spletne novice februar_2


> -----Original Message-----
> From: Hladnik Miran <miran.hladnik na guest.arnes.si>
> To: slovlit <slovlit na ijs.si>
> Date: 1. marec 2000 8:47
> Subject: Fw: [SlovLit] Spletne novice februar_2
>
>
> >> >Še ena tema za diskusijo: ali veličina predmeta daje tehtnost
> >> >literarnovednemu razpravljanju? Konkretno: ali odločitev za
razpravlanje
> >o
> >> >Prešernu v temelju ponuja boljše možnosti za relevantne znanstvene
> >> rezultate
> >> >kot odločitev za analizo kakšnega avtorja druge ali tretje pesniške
> lige.
> >
>
>
> Nekaj improviziranih misli:
> Danes je že kar "znanstveno korektna" predpostavka, da izbor predmeta
> obravnave ne pogojuje njene znanstvene veljave. Vseeno naj bi bilo, ali se
> lotiš Prešerna ali Žemlje, v obeh primerih se lahko dokažeš kot
dober/beden
> strokovnjak. Važna je postavitev hipoteze, eksplicitnost izhodišč,
> koherentnost metode, preverljivost rezultatov itn. Ta logika pa po mojem
> drži le delno. Poglejmo malo k eksaktnim znanostim, dandanes vzornicam
> marsikaterega humanista! Ukvarjanje s tem, kaj pomeni dotično besedilo J.
> Žemlje, bi lahko primerjali - oprostite pretiravanju - z reševanjem računa
> 2+2=X, analizo Prešernove semantike pa z zapleteno problematiko, ki se
začne
> na ravni "višje matematike". Gotovo zahteva Prešeren, če ga hočemo
> znanstveno kvalitetno razložiti, večji vložek kot Žemlja. Zato izbira
> Prešerna za predmet raziskave prej vodi v nevarnost slabših znanstvenih
> dosežkov, kot pa da bi a priori tlakovala pot na literarnovedni Panteon.
> Poleg tega kanonizirani avtorji vežejo nase ogromen balast sekundarne
> literature, do katere se je treba opredeliti in onstran nje najti kakšen
še
> zanimiv problem. Pisanje o kanoniziranih avtorjih je prav zaradi njihovega
> splošnega prestiža tudi bolj na očeh kritične znanstvene javnosti: če ga
> lomiš ob Prešernu, se bo hitreje razvedelo (blamaža bo večja), kot če
> streljaš mimo Žemlje, ki ga danes skoraj nihče ne povoha.
>
> Marko Juvan
>
>
> >_______________________________________________
> >SlovLit mailing list
> >SlovLit na ijs.si
> >http://mailman.ijs.si/listinfo/slovlit
> >
>
>Dodatne informacije o seznamu SlovLit