Srip_pmis_vodje_verig Skrbnik avtentikacija
Geslo za Skrbnik:

Pomembno: Od tega trenutka dalje morate v brskalniku imeti omogočene piškotke, drugače skrbniška dejanja ne bodo veljavna.

Piškotki za seje se v skrbniškem vmesniku Mailmana uporabljajo zato, da ni potrebna ponovna avtentikacija za vsako skrbniško dejanje. Ta piškotek poteče samodejno, ko zaprete brskalnik ali ko se odjavite z gumbom Odjava pod Druge skrbniške dejavnosti (kar boste videli, ko se prijavite).


Srip_pmis_vodje_verig seznam upravlja srip_pmis_vodje_verig-owner at ijs.si
Skrbniški vmesnik za Srip_pmis_vodje_verig (zahteva avtorizacijo)
Pregled vseh poštnih seznamov na ijs.si

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Python Powered Powered by FreeBSD